وینیل

call_espinas

وینیل

چاپ استیکر وینیل یک نوع متریال پی وی سی چسبدار است که همانند عکس بر گردان های زمان کودکی ما هستند با این تفاوت که در عرض ها ۱۰۰ الی ۱۵۰ سانتیمتر و طول نامحدود چاپ می شوند.

انواع وینیل) -استیکر شیری )سفید(براق ، -استیکر شیری )سفید(مات ، -استیکر شیری (سفید)ابریشمی مات ، استیکر شیشه ای ) ترانسپرنت ( براق ، استیکر شیشه ای ) ترانسپرنت ( مات )

عرض های موجود در بازای :

1- وینیل عرض ۱۰۶ سانتیمتر

۲-وینیل عرض ۱۲۷سانتی متر

۳-وینیل عرض۱۵۲ سانتیمتر