چاپ افست

call_espinas

چاپ افست
چاپ افست یکی از  فراوانترین چاپ هاست. شاید یکی از دلایل آن چاپ روی کاغذ با کیفیت بسیارعالی و در تیراژهای نسبتا پایین است. البته در چاپ اسکرین تیراژهای پایین تر از چاپ افست،  متداولتر است و حتی از نظر صرفه اقتصادی مناسبتر، اما اگر جنبه کیفیت چاپ را نیز در نظر داشته باشیم، چاپ افست مناسبترین است. گاهی چاپ افست را به دلیل عدم برجستگی یا فرورفتگی در رابط )زینک( چاپ مسطح نیز نامیده می شود. چاپ افست توسط دستگاهای اتوماتیکی انجام می شود . این دستگاهها بزرگ بوده وعمدتا قیمتهای بسیار بالای دارند .

چاپ افست رایج ترین روش چاپ کارهای حجیم تبلیغاتی است. افست یک سیستم چاپ است که امروزه به طور بسیار گسترده برای چاپ انواع بروشور ، کاتالوگ ، پوستر ، کارت ویزیت فرم های عمومی و در نهایت هر چیزی که قرار است بر روی کاغذ و با تیراژ و کیفیت بالا چاپ شود مورد استفاده قرار میگیرد . روش های ادبی نفیس، مصور و راهنما، کاتالوگ، مجله ،ترین شیوه برای چاپ کتابچاپ افست بهترین و مناسباوراق اداری، انواع فرم، انواع لیبل، بروشور، روزنامه،کارتن مقوایی و پلیتهای فلزی، پوستر، نقشه و تمبرشود و تعداد تیراژ آن بیشتر از  میباشد. این چاپ عموما بر روی سطوح کاغذی، فلزی و یا نایلون انجام می باشد۱۰۰۰ عدد میباشد.