چاپ دیجیتال

call_espinas

چاپ دیجیتال

چاپ دیجیتال یکی از روشهای تبدیل تصاویر دیجیتال به محصولات چاپی است. این روش معمولاً شامل چاپ حرفهای در تیراژهای کمتعداد توسط نشر رومیزی و دیگر منابع دیجیتال است که به وسیلهٔ  چاپگرهای لارج فرمت و/یا چاپگرهای لیزری و جوهرافشان حرفهای انجام میشود. چاپ دیجیتال دارای هزینه بیشتری برای چاپ هر صفحه در مقایسه با روشهای سنتی مثل چاپ افست است ولی این قیمت بالاتر معمولاً با صرفه جویی در هزینههای دیگری که در تهیه پلیتهای چاپ انجام میشوند برای تیراژهای کمتعداد جبران میشود. چاپ دیجیتال معمولا شامل چاپ حرفه ای در تیراژهای پائین توسط نشر رومیزی و دیگر منابع دیجیتال است که توسط چاپگرهای لیزی و چاپگرهای لارج فرمت و یا جوهرافشان حرفه ای انجام میشود .