طراحی و مشاوره

call_espinas

طراحی و مشاوره

مجموعه نقش افق در سال 98 با حضور جمعی از کارآمدترین مدیران این مرزو بوم از صنایع چاپ ، طراحی و گرافیک ، بسته بندی و سایر صنایع وابسته بازآفرینی گردید. اهداف مجموعه ما استفاده از تجربه مدیران کهنه کار صنعت چاپ که در طی بیش از 40 سال گذشته حضور بی وقفه در بازار چاپ ایران را تجربه کرده اند در کنار نیروی پرشور جوانان واحد گرافیک، فروش و بازاریابی نقش افق به منظور بهینه سازی و رفع نیازهای مشتریان مجموعه در زمینه تبلیغات و چاپ می باشد.ما با استفاده از تجربه و به کار گیری آخرین تکنولوژیهای موجود در دنیا کیفیت کار شمارا گارانتی می کنیم. نقش افق همواره خود را در کنار مشتریان خود می داند و منافع خود را در تامین منافع ایشان می بیند. اعتماد سازمانها و موسساتی که در این سالها در کنارشان بودیم اثبات ادعای ماست . با انتخاب نقش افق متفاوت بودن طرح و اجرا را تجربه کنید.

درکنارتان هستیم…