چاپ فاکتور

call_espinas

فاکتور :

اهمیت خاصی ندارد شما دارنده یک کسب کار بزرگ یا کوچکی هستید . این نکته بسیار مهم است که وجود  فاکتور و از همه مهم تر اصول طراحی چاپ فاکتور که باعث اهمیت بخشی به سازمان شما می باشد چه مواردی باید باشد

چاپ فاکتور یکی از مهم ترین اسناد مورد نیاز هر سازمان برای پیگیری جریان نقدینگی هر ارگانی می باشدفاکتور این کمک را به شما می کند تا حساب های دریافتی و خروجی خودتان را بعنوان یک سند قانونی و قابل پیگیری و رهگیری نزد خود نگهداری کنید تا بتوانید به راحتی از کسب کار خودتان بطور قانونی و شفاف  محافظت بکنید .

وجود یک لوگو و نام تجاری سازمان خودتان برروی یک فاکتور باعث می شود وقتی مشتریانتان فاکتور شما را دریافت می کند به سرعت به یاد سازمان و مجموعه شما بیافتن و به راحتی بتواند برای نوبت های بعد به  شما رجوع کنند .