فولدر

call_espinas

فولدر:

فولدر ابزاری است که از طریق آن می توان ، دسته ای از اوراق و اسناد را به صورت منظم و مرتب شده در  کنار هم قرار داد و نگهداری نمود . چاپ فولدر یک ابزار تبلیغاتی مناسب برای شرکت ها و سازمان ها محسوب می شود. گروه چاپ و تبلیغات نقش افق  در زمینه طراحی و چاپ فولدر با متخصصان این رشته همکاری می کند و می تواند در این زمینه به شما مشتریان مشاوره کافی را بدهد. پس با این تعاریف در مورد فولدر می توان گفت که یک ابزار کاملا مناسب و مهم برای تبلیغات شرکت به حساب می آید در چاپ فولدر یک طراحی زیبا و  اصیل که تمام مشخصات شرکت را برای مشتری بیان و معرفی کند، مهم و تاثیرگذار است.